מה חדש בפסיכומטרי


אחד השינויים המהותיים בבחינה הפסיכומטרית הוא כתיבת החיבור, שנוסף לפרק החשיבה המילולית. כתיבת עיונית היא משימה אקדמית יומיומית הבאה לידי ביטוי בבחינות, בעבודות, במאמרים ובמחקרים מכאן גם ההיגיון לצרפה לבחינה במתכונת החדשה. לראשונה נבחנת יכולת הכתיבה, רמת הביטוי והחשיבה הביקורתית, תוך תשומת לב להיבט התוכן והלשון כאחד. החיבור דורש מכם להציג עמדה, תפיסה או דעה מנומקים, עקביים, בשפה רהוטה וברורה. עליכם להציג טקסט שבו המשפטים מצטרפים לפסקאות, ואלו יוצרות חיבור ראוי שיש בו הגיון, דיוק ולוגיקה. חיבור עיוני שכזה צריך להיות שיטתי, ביקורתי וענייני, ללא סלנג, במשלב לשוני אחיד וללא נימה אישית או רגשית. לעמדה שתבחרו אין חשיבות כשלעצמה כל עוד תספקו את מכלול הטיעונים הנוגעים לנושא שעליו נשאלתם.


כיצד מעריכים את החיבור הפסיכומטרי?

אורכו של החיבור נע בין 25 ל 50 שורות והוא נכתב, בשלב זה, בכתב יד. כתיבת חיבור קצר מהאורך המינימלי תביאי להורדה של נקודה או שתיים מתוך 6 הנקודות המקסימליות לחיבור בציון הסופי. על פי המרכז הארצי לבחינות והערכה אורכו של חיבור טוב הוא בין 30-40 שורות בכתב יד ממוצע. בדיקת החיבור בבחינה מתבצעת על ידי שני מעריכים, שכל אחד מהם מעניק ציון שנע בין 1 (חלש מאוד) ל- 6 (מעולה) לממד התוכן ולממד הלשון. פער משמעותי בין הציונים יביא לבדיקה של מעריך שלישי. חיבור שאין קשר סביר בינו ובין המטלה או שכתוב בשפה שאינה קריאה לחלוטין יזכה את הכותב בציון 0 בשני המדדים. תוכלו לקרוא בסדנה העוסקת בשיטת ההערכה מה משמעותו של כל אחד מהמדדים.


מהו חיבור פסיכומטרי מעולה? 

חיבור המקבל 6 בממד התוכן מאופיין ברעיון מרכזי או ציר רעיוני מפותח ומבוסס באופן יוצא דופן. זה חיבור שיש בו פיתוח רלוונטי, מעמיק ועשיר של הרעיון, ההסברים מלאים, הטיעונים משכנעים ומגוונים והדוגמאות מתאימות. התוכן ממוקד ולכיד ביותר תוך שמירה על רצף רעיוני לאורך כל החיבור, הצגה מדויקת וממצה של הקשרים בין הרעיונות שבחיבור וישנו ביטוי מרשים מאוד לחשיבה ביקורתית שבה מתקיימת בחינה של הסוגיה מכמה נקודות מבט או התמודדות עם עמדות מנוגדות. חיבור המקבל 6 בממד הלשון מאופיין בלשון בהירה, קולחת ועשירה. ניסוח החיבור ענייני בצורה ההולמת כתיבה עיונית, נעשה שימוש סמנטי מדויק במילים, הדקדוק והתחביר תקינים, ישנו שימוש נרחב במבנים תחביריים מורכבים ומגוונים התורמים למשמעות הכתוב ונעשה שימוש נרחב ומגוון באמצעים לשוניים המארגנים את הכתוב כגון מילות קישור, משפטי מעבר וחלוקה לפסקאות.


כיצד החיבור הפסיכומטרי מקדם את לימודי האוניברסיטאים?

הציון בבחינה ניתן בהתאם לשלושה תחומי התמקדות, תלוי במסלול האקדמי שאליו אתם חותרים:


בשלב הזה אנו מאמינים שכבר שכנענו אתכם שמדובר במשימה חשובה בבחינה הפסיכומטרית. לימוד נכון ותרגול כתיבת החיבור רק ישפרו את רמתכם. אתר i-say מזמין אתכם לעבור על הסדנאות החופשיות ולתרגל כתיבת חיבורים. אם תבחרו בכך, במחיר היכרות הזמין לכל כיס תוכלו לקבל הערכה של בודק מקצועי, אקדמאי העוסק בכתיבה והוראה, שיעריך את החיבור שכתבתם.

מתחילים?