2

פיתוח הנימוקים

נימוקים טובים משכנעים את הקורא, יוצרים סדר ושומרים על עקביות בגוף החיבור הפסיכומטרי. סדנה זו מציגה את השיטה הנוחה ביותר לפיתוח נימוקים.

פיתוח הנימוקים

במהלך השנים מצאנו שבתהליך העלאת הטיעונים לחיבור שיטות שונות מתאימות לתלמידים שונים. הנה מספר דרכים אפקטיביות לפיתוח טיעונים מוצלחים: שיטת השאלות המנחות, שיטת המערכות החברתיות ושיטת החשיבה מחוץ לקופסה.

 


 

שיטת השאלות המנחות

בשיטה זו יש לשאול מספר שאלות מנחות קבועות המאפשרות להעלות טיעון מרכזי, לפתח, לנמק ולהדגים אותו, ובסופו של דבר גם לקשור אותו לשאלת החיבור. השאלות כתובות בצורה כללית בכוונה כך שניתן יהיה להשתמש בהן עבור נושאי חיבור שונים. השאלות הן: 


דוגמה מס' 1:

נושא החיבור עוסק במעבר מכסף מזומן לכסף אלקטרוני ובהשלכות מהלך זה. כותב החיבור מבקש להציג עמדה תומכת:


מה הטיעון העקרוני?

החלפת הכסף המזומן באמצעים אלקטרוניים עשויה לסייע במלחמה כנגד הפשע.


כיצד טיעון עקרוני זה מסייע או לא מסייע?

הכסף האלקטרוני מאפשר לעקוב אחר העברות כספים, לאתר תנועות חריגות, מקשה על הסתרת ממון בחשבונות זרים ומגביל את אפשרויות הפושעים להלבין כספים.


מה ההשלכות ארוכות הטווח של טיעון זה?

ההשלכה הישירה היא צמצום פשעים כמו שוחד או הלבנת הון, והיא אף מאפשרת להתחקות אחר שחיתות פוליטית שמקורה בכספים לא חוקיים.


כיצד טיעון עקרוני זה עונה לשאלת החיבור?

דבר זה מחזק את עמדת התומכים שמעבר מכסף מזומן, שאיתורו ופיקוחו מוגבלים, לכסף אלקטרוני שיש לו עקבות מקטין את הפשיעה ומגביר את ההרתעה.

 

כעת, נשתמש במילות קישור ונשפץ את הפיסוק כדי לחבר הכול לפסקה אחת שלמה:


החלפת הכסף המזומן באמצעים אלקטרוניים עשויה לסייע במלחמה כנגד הפשע. דבר זה מתאפשר הודות למאפייני הכסף האלקטרוני: ניתן לעקוב אחר העברות כספים, לאתר תנועות חריגות, דבר זה מקשה על הסתרת ממון בחשבונות זרים ומגביל את אפשרויות הפושעים להלבין כספים. כך, ההשלכה הישירה היא צמצום פשעים כמו שוחד או הלבנת הון, והיא אף מאפשרת להתחקות אחר שחיתות פוליטית שמקורה בכספים לא חוקיים. מכאן מתחזקת עמדת התומכים לפיה החלפת השימוש בכסף מזומן - שאיתורו ופיקוחו מוגבלים  - לשימוש באמצעים אלקטרוני שיש להם עקבות, תצמצם את הפשיעה ותגביר את ההרתעה.

 

 


דוגמה מס' 2:

נושא החיבור הוא השימוש בהסדרי טיעון וכותב הפסקה מבקש להציג עמדה מתנגדת:

 

מה הטיעון העקרוני?

הסדרי טיעון הפכו להיות כלי מהיר וזמין בידי תובעים להשגת אחוז הרשעה גבוה תוך השקעה מינימלית של זמן ומשאבים בכל תיק.


כיצד טיעון עקרוני זה מסייע או לא מסייע?

מעבר לפגיעה העקרונית באזרח, נוצר מצב שבו ישנה חולשה ברשויות החוק המונעת שיפור של מערכת הצדק הפלילי עקב "כיסוי" הפגמים בכסות של הרשעה במסגרת הסדר טיעון.


מה ההשלכות ארוכות הטווח של טיעון זה?

עניין זה פוגע בעיקרון הצדק, מחליש את מעמדם של בתי המשפט ואת התביעה הכללית ומחזק פושעים היוצאים נשכרים מהליך פרוצדורלי.


כיצד טיעון עקרוני זה עונה לשאלת החיבור?

שבעים ושבעה אחוזים מהתיקים מסתיימים בהסדרי טיעון, והדבר מרמז כי ברוב המקרים או שישנן ראיות חלשות או שהתביעה נמנעת בכוונה מלמצות את ההליך הפלילי. לדעתי, זהו מצב הדורש תיקון כיוון שהוא מרמז על פגם יסודי בעבודתן של רשויות החוק.


כעת, נשתמש במילות קישור ונשפץ את הפיסוק כדי לחבר הכול לפסקה אחת שלמה:


הסדרי טיעון הפכו להיות כלי מהיר וזמין בידי תובעים להשגת אחוז הרשעה גבוה תוך השקעה מינימלית של זמן ומשאבים בכל תיק. כך, מעבר לפגיעה העקרונית באזרח, נוצר מצב שבו ישנה חולשה ברשויות החוק המונעת שיפור של מערכת הצדק הפלילי עקב "כיסוי" הפגמים בכסות של הרשעה במסגרת הסדר טיעון. ההשלכות מהותיות: עניין זה פוגע בעיקרון הצדק, מחליש את מעמדם של בתי המשפט ואת התביעה הכללית ומחזק פושעים היוצאים נשכרים מהליך פרוצדורלי. בסופו של דבר, שבעים ושבעה אחוזים מהתיקים מסתיימים בהסדרי טיעון, והדבר מרמז כי ברוב המקרים או שישנן ראיות חלשות או שהתביעה נמנעת בכוונה מלמצות את ההליך הפלילי. לדעתי, זהו מצב הדורש תיקון כיוון שהוא מרמז על פגם יסודי בעבודתן של רשויות החוק.

 

 שיטת המערכות החברתיות

מערכת חברתית היא רעיון, קבוצה או מוסד הנהוגים בחברות אנושיות. כך לדוגמה, אלו הן מערכות חברתיות נפוצות: פוליטית, חברתית, כלכלית, תרבותית, אומנותית, חינוכית, אקדמית, דתית, משפחתית, משפטית, היסטורית, אקולוגית וכדומה. לענייננו, מערכות שונות עשויות להתייחס בצורה שונה – חיובית או שלילית – על הסוגיה המוצגת בנושא החיבור.


לשימוש בשיטת המערכות החברתיות אפשר להיעזר בטבלה. בזמן הבחינה והתרגול עומד לרשותכם דף טיוטה שתפקידו לעזור בסידור הרצף הרעיוני והטיעונים שתבקשו להציג בגוף החיבור. אחרי שסימנתם את מילות ומשפטי המפתח העיקריים בנושא החיבור, זה הזמן לפתח טיעונים בהתאם לעמדת המערכות החברתיות השונות. ציירו טבלה קצרה וציינו בכמה מילים את הטיעונים שתרצו להעלות בחיבור. שאלו את עצמכם: מה עשויה להיות עמדת המערכת הכלכלית? מה תהיה עמדת המערכת החברתית? וכדומה.


דוגמה מס' 3:

בואו נתרגל את נושא ההנדסה הגנטית. השאלה שעליה נתבקשו לכתוב את החיבור היא "בישראל, כמו במדינות רבות אחרות, אין חובה לסמן מוצרים שהונדסו גנטית. חוו דעתכם, האם יש לקדם חקיקה שתחייב סימון מסוג זה? נמקו את עמדתם". עלינו לשים לב שמוקד החיבור צריך להיות טיעונים בעד ונגד חקיקה הנוגעת להנדסה גנטית. יש שיטענו שעלינו להציג רק עמדה אחת – בעד או נגד – ולפתח אותה, אולם חשוב לזכור שהבודק מחפש לראות, בין היתר, האם אתם יכולים לספק דיון ולהציג את מורכבות הסוגיה מכמה היבטים, ולכן חשוב להציג את הצדדים לכאן ולכאן.


שיטת המערכות החברתיות מאפשרת להתייחס לאוסף של מערכות שונות: בריאות, חברה, מוסר, כלכלה ופוליטיקה. הנה, בקצרה מאוד, הטיעונים שתעלה כל מערכת חברתית:

 

נימוקים בעד חקיקה לסימון מוצרים שהונדסו גנטית:

 

נימוקים נגד חקיקה לסימון מוצרים שהונדסו גנטית:

 

דעתי:

 

סיפקנו שלושה טיעונים בעד ושלושה טיעונים נגד. ברור שבבחינה הפסיכומטרית אתם עשויים למצוא יותר או פחות טיעונים בכל קבוצה או טיעונים שונים לחלוטין – זה מצוין. הכוונה בסופו של דבר היא לבחון את אופן הנימוקים שלכם, אין העדפה לסוג מסוים של נימוקים. שימו לב גם שכתבנו מספר מילים המפתחות את הנימוק, בבחינה אתם יכולים לכתוב פשוט "בריאותית" ולפתח את הטיעון כבר על גבי גיליון הכתיבה. בסוף הטבלה ציינו מה עמדתנו ובשורה אחת הסברנו מדוע, כך שנוכל לפתח את העמדה האישית שלנו לפסקה אחת מגובשת.

 לחשוב מחוץ לקופסה

שיטה נוספת שנציע כאן אינה מתאימה לכל אחד אך חשוב שתכירו אותה. בזמן הבחינה אתם עשויים לחוש שאינכם מוצאים נימוקים "חזקים" דיים או שהדיון שלכם הוא חד-ממדי. כדי לצאת ממצב כזה צריך "לחשוב מחוץ לקופסה", ולצורך כך יצרנו מספר שאלות כלליות, כאלה שיכולות להתאים לנושאים שונים של חיבור פסיכומטרי. בזמן התרגול, שאלו עצמכם את השאלות הללו, ובדקו האם הן מספקות רעיונות חדשים או רעננים, כאלה שלא חשבתם עליהם:

 

 


 

לא נוכל להדגיש עד כמה תהליך החשיבה הזה חיוני לכתיבת החיבור הפסיכומטרי. הסדר שאתם עושים לעצמכם לפני הכתיבה הוא זה שיהפוך את החיבור שלכם לכזה שיש בו רצף רעיוני ומנומק. אחרי שפיתחתם את הנימוקים בחרו את מבנה החיבור שישמש אתכם, ועל כך בסדנה הבאה.