12

כתיבה עיונית

סדנה זו מציגה את העקרונות החשובים בכתיבה עיונית: כתיבה קרה ומרוחקת והתמקדות בלוגוס ולא בפאתוס.

כתיבה עיונית

בשלב הזה אתם כבר יודעים איך לפצח את נושא החיבור, כיצד לבנות משפטים, פסקאות, איך לארגן את החיבור, איך לפתוח את החיבור, אילו מילות קישור קיימות ומה תפקידן, אילו משפטים ופתגמים יעזרו לכם, איך לפסק את הטקסט ומה חשוב לזכור בכתיבה ביקורתית. בסדנה זו אנו רוצים להדגיש מספר עקרונות מהותיים בכתיבה עיונית.


בניגוד לכתיבת יומן, בלוג, ספר ואפילו ידיעה לעיתון, החיבור בבחינה הפסיכומטרית הוא עיוני. כאן עלינו לדבוק בנימה מרוחקת וקרה מבחינה לשונית. כתיבה עיונות שכזו מדגישה את הלוגוס (ההיגיון, השכל) על פני הפאתוס (הרגש). כדי להשיג זאת, יש להקפיד על הכללים הבאים בכתיבה:


1. אין לכתוב בגוף ראשון

יש להימנע לחלוטין משימוש ב"אני" או בהטיות כגון "החלטתי", "הכרתי", "סיפרתי" וכדומה. כתיבה עיונית עוסקת בסוגיות, תופעות ובנימוקים והממד האישי הוא הניגוד המוחלט של כל אלו. גם כאשר אתם משתמשים במילה "לדעתי" יש לעשות זאת פעם אחת בלבד בכל החיבור. זכרו: בודקי החיבור לא באמת מתעניינים בדעתכם - הם מבקשים לבחון האם העמדתם טיעונים משמעותיים כדי לחזק אותה, האם החיבור שלכם עומד בכללים לשוניים והאם נימקתם עצמכם.


2. יש להימנע מאופי אישי או סיפורי

הסיפור על הדודה, החבר או הבוס שלכם יחכה להזדמנות אחרת. אל תספרו סיפור אישי, לא על קשיים שחוויתם, לא על הזדמנויות שנקרו בדרכיכם ולא על החלטות שקיבלתם. זה גם אינו המקום לספר סיפור ("לפני שנים רבות..."), לכתוב במטאפורות ("היה זה יום חם כמו סטייק בגריל") או לתאר את קורות חייכם ("לאחרונה חזרתי מטיול"). עליכם לשמור על כתיבה עניינית, קרה, מרוחקת, מנומקת ואקדמית.


3. יש להימנע מכתיבה רגשנית

הבוחנים לא יעניקו נקודות לחיבור סנטימנטלי, כזה המחפש אמפתיה או הזדהות. זה לא המקום לכתיבה רגשנית המבוססת על טיעונים כמו "צריך לדאוג לחולים סופניים כי כולנו חולים בשלב זה או אחר" וגם לא "היה לי סיפור בדיוק כזה". זה גם לא המקום להודיע לבודק שהיו בעיות בדרך לחדר הבחינה ("נשבר לי החוד של העיפרון בדיוק כשהתחילה הבחינה, אנא התחשבותך").


4. אין לכתוב בנקודות

אתם נדרשים לכתוב פסקאות של טקסט המקושרות זו לזו באמצעות מילות קישור ורצף רעיוני. כתיבה בנקודות היא ההפך הגמור לכך, והיא מתאימה לסיכום בשיעור או לדברים שצריך לזכור לעשות. יש להימנע לחלוטין מכתיבה בנקודות (1, 2, 3...), מכוכביות (*) או ממקפים בתחילת משפט (-). יש לכתוב פסקאות ולחבר ביניהן בצורה ראויה.


5. יש להמעיט ככל הניתן באמצעים רטוריים

רטוריקה היא אמנות השכנוע. היא נהוגה למשל בפוליטיקה, כאשר הפוליטיקאי מנסה לשנע אותנו בצדקת דרכו. האמצעים הרטוריים הללו אינם הולמים חיבור עיוני: חרוזים ("כור גרעיני, לישראל חיוני"); פיסוק מתלהם ("הכור הגרעיני חיוני!"); אירוניה או לגלוג ("מה חושבים המתנגדים, שיש מקורות חשמל אחרים?"); הגזמות ("בלי כור גרעיני ישראל לא תשרוד עוד יום"); מילים טעונות ("משבר החשמל כה חמור עד שהיא אפשר בין כור גרעיני"); הומור ("כמו שאמרו ה'גשש החיוור': הכור בכרכור") וכדומה.


6. אין לפנות לרגשותיו של הקורא

אחת הטעויות בתחום זה היא השימוש במילים הפונות לנמען בגוף שני, כאילו הטקסט מכוון לאדם או קבוצה. למשל: "כמו שאולי הבנתם עד עכשיו..." או "אם נמשיך בדרך הזו, כולנו צפויים להפסיד". הכתיבה צריכה להיות באמצעות צירופים כמו "יש לציין ש...", "חשוב לזכור כי...", "ניתן לסכם ש..." וכן "פעילות בצורה זו תוביל ל..." וכדומה.


7. יש להימנע מלשון ציורית מדי

לשון ציורית המשתמשת במטאפורות בצורה מדודה היא בגדר הסביר. אולם, שימוש תכוף באמצעי זה הופך את הטקסט לסיפורי. למשל: "דבר זה יוביל למבול של פניות למשרדי ממשלה", "באינטרנט יש הרים של אינפורמציה" וכן "חצי הכוס המלאה התרוקנה", כולם עושים שימוש בלשון ציורית אך במידה מוגזמת.


8. יש להימנע מסלנג

סלנג זו צורה לשונית לא תקנית. כצורך חברתי, הסלנג מוכר כצורת תקשורת של קבוצות מובחנות שיוצרות לעצמן שפה, למשל: פושעים, חיילים, שוטרים וכדומה. אלא, שכתיבת סלנג בחיבור בבחינה הפסיכומטרית זו הדרך המהירה ביותר לאבד נקודות במימד הלשון. לא נוכל לפרט כאן את כל הדוגמאות למילות סלנג ולשימוש הנכון בשפה, זכרו להימנע מסוג האמירות הלא תקינות וקראו את הסדנה "נכון ולא נכון".


9. יש לכתוב בצורה בהירה

נסחו משפטים ברורים וחד משמעיים בצורה שתאפשר לקורא להבין את מהות הדברים בקלות. בהירות הטקסט מתאפשרת כאשר מוותרים על כתיבת מליצות או שימוש במילים מורכבות שלא לצורך. לדוגמה, במקום המשפט "לית מאן דפליג בנוגע לאפשרות קיומם של קונפליקטים בין תפישות הגמוניות לחתרניות" אפשר לכתוב "אין חולקים על כך שעשויה להיות התנגשות בין ערכים מנוגדים בחברה". 


10. יש להדק את הטקסט

כתיבה עיונית-אקדמית, כמו זו שמצפים לה בחיבור הפסיכומטרי, צריכה לדבוק בעניין העיקרי. לעיתים ישנה נטייה לנמק ולהסבר על ידי השוואות לא רלוונטיות או דוגמאות מעולמות תוכן שונים מאלו שנשאלתם לגביהם בחיבור - וותרו על כך. הידוק הטקסט משמעותו כתיבה לעניין והימנעות מ"מריחה". 


11. יש לשמור על סדר וארגון פנימיים

הדרך הטובה ביותר לכתוב טקסט קצר כמו החיבור בבחינה הפסיכומטרית היא באמצעות ארגון רעיונות מבחינה לוגית כך שטיעון עקרוני ילווה בהסבר ספציפי. רצוי שהטיעון המהותי ביותר יתחיל את הפסקה וההנמקה הספציפית תהיה בהמשך. לדוגמה: אם טענתם שיש לסמן מוצרים שהונדסו גנטית בגלל ההשלכות הבריאותיות שעשויות להיות למוצרים אלו, המשך הפסקה יכול לעסוק במוצרי מזון באופן ספציפי.