13

אזכורים

סדנה זו מציגה את תופעת האזכורים ומספקת חלופות מוצלחות המאפשרות לכם להימנע מחזרות על מילים ושורשים באותו משפט או באותה פסקה.

אזכורים

אחת התופעות הבעייתיות בחיבורים קשורה לחזרה על אותה מילה או אותו שורש ברצף. לעיתים תלמידים כותבים רצף משפטים שיש בהם חזרה על אותה מילה שוב ושוב, לפעמים אפילו באותו משפט. סדנה זו מציגה את עקרונות האזכור, שמשמעותו התייחסות לאדם, סוגיה, תופעה, חפץ או מושג שכבר הופיעו בטקסט קודם לכן אך במילים שונות. מטרתכם להעשיר את אוצר המילים בחיבור על ידי הימנעות מחזרה על אותה מילה ברצף.


חלק א': אזכורים שמקורם בתוכן המשפט


הנה דוגמה לצמד משפטים שמכילים רצף מילים זהות. נשתמש בדוגמה זו באזכורים הבאים על מנת להראות חלופות טובות יותר: "סימון מוצרים שהונדסו גנטית הוא בעל השלכות חברתיות, כיוון שיש חשש שמוצרים שהונדסו גנטית יפגעו בבריאות הציבור". הנה חלופות לאזכורים טובים יותר:


חלק ב': אזכורים שמקורם בלשון

אפשרויות נוספות לאזכורים עוסקת בשימוש בכינויי גוף, מושא, קניין, ה"א הידיעה או כינויים רומזים. דוגמאות לאלו הן המילים: היא, הוא, הם, הן, אלו, אלה, שלו, שלה, שלהם, שלהן, XXXה (ילדתהָ, למשל) ועוד. הנה דוגמאות לכל אלו אודות המשפט העוסק בהנדסה הגנטית:


לסיכום, על מנת להעשיר את אוצר המילים ולגוון את המשפטים והפסקאות עומדים לרשותנו כלים לשוניים ותכניים מגוונים. את משפט הדוגמה אפשר היה לסיים באוסף של אפשרויות שמתחמקות מהחזרה על נושא המשפט הראשון: תופעה זו / פירות וירקות מהונדסים גנטית / שינוי גנים באופן מלאכותי / הם / ל / הפעולה הזו / שאלו.