9

פסקת הסיכום

סדנה זו מציגה את עקרונות פסקת הסיכום בכתיבת החיבור לבחינה הפסיכומטרית.

פסקת הסיכום

בשיעורים הקודמים הדגשנו את הכלל לפיו לכל פסקה יש תפקיד: פסקת הפתיחה מצהירה "מה אני עומד/ת לטעון"; פסקאות 2,3,4 עוסקות ב"מה אני טוענ/ת"; ופסקת הסיכום עוסקת ב"מה טענתי". כפי שאפשר היה לצפות, לפסקת הסיכום התפקיד הפחות חשוב לעומת פסקאות הפתיחה והטיעונים, ובכל זאת חיבור ללא פסקת סיכום נראה פגום גם אם הטיעונים והנימוקים מוצלחים מאוד. בסדנה זו אנו מבקשים לתת כמה עקרונות לפסקת סיכום מוצלחת.

 

 1. פסקת הסיכום מסכמת

פסקת הסיכום צריכה לענות לשאלה "מה אמרתי?", וזאת לאחר שפסקת הפתיחה תארה "מה אני רוצה לומר" ופסקאות הטיעונים הבהירו "מה אני אומר". עליה להציג את שני הנימוקים העיקריים שהצגתם בפסקאות השנייה והשלישית במילים אחרות ובצורה המדגישה מדוע עמדתכם היא הנכונה מבין השתיים שניתנו בנושא החיבור. 


2. חיזוק הטיעונים שהובאו בגוף החיבור

פסקת הסיכום צריכה לחזק את העמדה שלך לגבי נושא החיבור. אם אתם בעד, עליה להדגיש מדוע זו העמדה הנכונה, ולהפך. הדבר הרע ביותר הוא לספק טיעונים התומכים בעמדה מסויימת ובפסקת הסיכום להסביר מדוע דווקא המתנגדים צודקים. 


3. השימוש ב"לסיכום"

בעבר המלצנו שלא להשתמש ב"לסיכום" כיוון שכמו חלקים אחרים בבחינה יש באמצעי לשוני זה מידה לא מבוטלת של קונבנציונאליות, מעיין צורת כתיבה שחוקה. כיום אין בין הבודקים מחלוקת והשימוש ב"לסיכום" אינו מעלה ואינו מוריד מערך הפסקה. 


4. פתיחת הסיכום

אפשר להתחיל את פסקת הסיכום במשפט עקרוני, לדוגמה: "מבחינת _______ [נושא החיבור] עולה שההשלכות מהותיות:..."; או: "ניכר של______[נושא החיבור] יש השפעה על ...". באופן כללי עליה לענות לשאלת החיבור ולספק תשובה מרוכזת ומתמוצתת של מה שכבר טענתם בגוף החיבור.


5. חזרות

אין לחזור מילה במילה על מה שכבר כתבתם בגוף החיבור אלא לכתוב ברמה העקרונית על העניין. אם סיפקתם טיעונים עקרוניים נגד השימוש בהנדסה גנטית וסיפקת טיעונים בריאותיים ותזונתיים, פסקת הסיכום צריכה לשוב ולעסוק בהיבטים העקרוניים של מוסר ואיכות חיים. 


6. המתנגדים - בחוץ!

פסקת הסיכום היא פסקת הכרעה, אין לתת מקום רב מדי לעמדת המתנגדים אם כי אזכור שלהם אפשרי. זכרו שעמדת המתנגדים מובאת בחיבור רק כדי שנוכל לצאת נגדה ולהתנגד לה. בסיכום, לעומת זאת, הקורא מבקש לקבל אישור מחדש לעמדה העקרונית שהצגתם לכל אורך הדרך בעד או נגד הסוגיה. 


7. אין לחדש בפסקת הסיכום

אין לספק מידע חדש בפסקת הסיכום, רק הטיעונים שהובאו בחיבור עצמו.


8. המלצות לעתיד

איננו ממליצים לסכם את החיבור בהמלצות לעתיד, אם כי המרכז הארצי פרסם פה ושם חיבורים שנעשה שימוש בהמלצות כאלה. הבעיה בהמלצות כאלה שהן מתרחקות מהדילמה בין שני הצדדים ונוטות לדרך אמצע שמחלישה את כוח השכנוע של העמדה שבחרתם בה. 


9. אורך פסקת הסיכום

אם אין מספיק זמן אז פסקת הסיכום יכולה להיות קצרה ויש להשקיע בה כמה שפחות. אם יש זמן, יש לכתוב 5-8 שורות.


10. חשיבות פסקת הסיכום פחותה מהאחרות

חשוב לזכור: זו הפסקה הכי פחות חשובה בחיבור, הפסקאות החשובות הן פסקאות הטיעונים השנייה, השלישית והרביעית.