20

הערכה עצמית

סיימתם לכתוב את החיבור ואתם רוצים להחליט האם הוא מכיל את כל המרכיבים הנחוצים. הנה סדנה שתאפשר לכם לעשות זאת במהירות.

הערכה עצמית

עם סיום הכתיבה אתם רוצים לבחון האם החיבור שלכם עומד בדרישות המחמירות של חיבור ברמה גבוהה. הנה כמה כלים שיאפשרו לכם להעריך באופן עצמאי את ההיבטים הפורמליסטיים בכתיבה:


1. הפסקה הראשונה: פתיחה2. הפסקאות השנייה והשלישית: הטיעונים


3. הפסקה הרביעית: פסקת ההתנגדות

  • האם הצגתם עמדה מנוגדת לעמדתכם?
  • האם יצאתם נגד עמדה זו באופן ישיר?
  • האם הטיעון המתנגד שלכם משכנע?
  • האם עשיתם שימוש נאות בטכניקת ה"אמנם, ...אולם, ..."?

4. הפסקה החמישית: סיכום

  • האם לא חזרתם על משפטים שלמים שהובאו בפסקאות הטיעונים?
  • האם הכרזתם מחדש על עמדתכם כפי שהופיעה בפסקת הפתיחה?
  • האם נמנעתם מהצעות לפתרונות עתידיים ודבקתם בעמדה עקרונית בהווה?
  • האם אורך הסיכום הוא לפחות ארבעה משפטים?