5

המשפט

המשפט הוא היחידה הלשונית הבסיסית המבטאת רעיון, דעה, עמדה או שאלה, ויש חשיבות מכרעת לחיבור המשפטים לכדי טקסט מהודק.

המשפט

המשפט הוא אוסף של מילים שצירופן יחד מביע משמעות: עובדה, שאלה, קריאה, רעיון, הודעה וכדומה. המילים הבודדות לא יביעו את המשמעות ללא חיבורן. כך למשל, המילים "העולם", "אתה", "אני", "נשנה" ו"את" לא אומרות דבר כאשר הן מופיעות בנפרד אולם חיבורן מאפשר להביע את הרעיון השלם, כמו בשיר המפורסם: "אני ואתה נשנה את העולם". המשפט יכול להכיל מילים בודדות או מילים רבות ובלבד שיביע רעיון בצורה הולמת.


כדי שלמשפט יהיה הגיון עליו להיות מורכב משני חלקים. החלק הראשון עוסק ב"מי" או "במה" והחלק השני עוסק ב"מה הוא עושה" או "מה אירע?". כך למשל, במשפט "הגשם ירד בבוקר" החלק הראשון עוסק במה - הגשם; והשני במה שהוא עושה - ירד. גם במשפטים ארוכים הדבר כך. למשל, במשפט "אתמול בחמש אחר הצהריים, הלכנו עם אמא למכולת ובדרך ראינו, שהגן שלנו סגור", החלק הראשון עוסק במי ובמה - הלכנו עם אמא למכולת; והשני במה שאירע - ראינו. חשוב להדגיש, שאינכם צריכים לזכור בבחינה את החלוקה לנושא, נשוא ומושא מלימודי התיכון אלא להבין את הרעיון הכללי העומד מאחורי בניית משפטים. מבחינה תחבירית, ישנם משפטים שאינם תקינים. כך למשל, המשפט "יוסי הניע" אינו תקין משום שהמילה "הניע" מצריכה מילת מושא. המשפט הנכון עשוי להיות "יוסי הניע את הרכב".


ישנם סוגי משפטים שונים, אנו נתעכב על שניים חשובים: משפטים פשוטים ומשפטים מורכבים. משפט פשוט הוא זה שאנו משתמשים בו בלשון הדיבור ובכתיבה היומיומית והוא מבטא בצורה הברורה ביותר את היחס בין הנושא לנשוא ולתיאור הפעולה המתקיימת ביניהם (סיבה, תוצאה, זמן, מקום, מצב, תנאי וכדומה). למשל: "השמש האביבית מפיצה אור וחום כל הבוקר". השמש היא הנושא, הפצת האור והחום היא הנשוא והבוקר הוא תיאור הזמן שבה מתרחשת הפעולה. משפטים פשוטים הם בהירים, קלים להבנה ומוגדרים. אלא, שבכתיבת החיבור בבחינה הפסיכומטרית, הבוחנים יבקשו לראות את יכולתכם לנסח משפטים מורכבים.


משפט מורכב נהוג בדיון האקדמי, בכתיבה עיונית, בהגות ובמחקר. מדובר כאן על רצף של רעיונות המשולבים זה בזה בצורה המרחיבה ומסבירה את הטיעון. כך לדוגמה המשפט הבא: "התוכנית 'הישרדות', שזו כבר העונה החמישית שהיא משודרת, ממשיכה לרתק את צופיה, שכן היא ממזגת את היצר התחרותי עם משחק חברתי ועם נופים מרהיבים". הרעיון המרכזי במשפט זה הוא ש"התוכנית הישרדות ממשיכה לרתק את צופיה" ואילו המשפטים האחרים מרחיבים ומסבירים את הטיעון תוך יצירת הנגדה ודרמה. ככל שהמשפטים שלכם יהיו מורכבים יותר כך איכות החיבור בבחינה הפסיכומטרית תהיה גבוהה יותר.

שימו לב לדוגמה הבאה. בשתי הפסקאות הבאות אנו מבקשים להביע את אותו רעיון. בפסקה הראשונה נשתמש במשפטים פשוטים בלבד ואילו בפסקה השניה גם במשפטים מורכבים:

בתיאטרון היווני היה נהוג לפתור את ההסתבכויות בעלילה באמצעות טכניקה מיוחדת. כותבי המחזה היו נוהגים להציג הסתבכויות בין הדמויות במהלך ההצגה. לקראת סופה, ההסתבכויות בהצגה היו מורכבות מדי. בנקודה זו, המחזאי היה מכניס גורם עלילתי חדש שפתר את הבעיות ללא קשר לסיבות שהובילו אליהן. בלטינית, טכניקה זו נקראת "דאוס אקס מכינה" ומשמעותה "האל מתוך המכונה". למעשה, "האל" היה יורד מהשמיים ופותר את כל ההסתבכויות בבת-אחת. כך לדוגמה גם הסתיימו אגדות-עם מאוחרות יותר. בסיפור "כיפה אדומה" תפקידו של הצייד הוא להיות "האל מתוך המכונה". הוא פותר את כל הבעיות ומציל את המצב.

בתיאטרון היווני היה נהוג לפתור את ההסתבכויות בעלילה באמצעות טכניקה מיוחדת. כותבי המחזה, שיצרו במהלך ההצגה הסתבכויות בין הדמויות, נהגו לפתור את הבעיות לקראת סוף המחזה באמצעות טכניקה המכונה "דאוס אקס מכינה". ביטוי לטיני זה, שמשמעותו "האל מתוך המכונה", אפשר למחזאי להכניס גורם עלילתי חדש שפתר את הבעיות ללא קשר לסיבות שהובילו אליהן. כך לדוגמה גם הסתיימו אגדות-עם מאוחרות יותר: בסיפור "כיפה אדומה", תפקידו של הצייד הוא להיות "האל מתוך המכונה", הפותר את כל הבעיות ומציל את המצב.

כעת, בואו נבחן כיצד עוזרים לנו המשפטים בכתיבת החיבור בבחינה הפסיכומטרית. להלן כמה כללים חיוניים: