17

דיוק לשוני

כאן נענה על השאלה: איך אומרים בעברית? זהו אוסף גדול המתעדכן באופו תדיר של מילים בצורתן השגויה והנכונה.

דיוק לשוני

ישנם לא מעט צירופי לשון שאנו נוהגים לומר ביומיום שהם שגויים או לא מדויקים. סדנה זו מציגה את המילים והביטויים השגויים ולצידם את השימוש המדויק. לנוחיותכם, ניתן להוריד את הקובץ המצורף ולבקש מחברים שישאלו אתכם מה הצירוף הנכון. אם ידעתם סמנו V, אם לא סמנו X ואם התלבטתם סמנו ?, כך תוכלו לחזור ולבדוק עצמכם לקראת הבחינה. זכרו, המטרה כאן אינה לשנן מילים אלא לוודא שאתם יודעים מה צורת הכתיבה הנכונה:

קובץ להורדה
1 לא נכון: 40% נכון: 40 אחוז
2 לא נכון: אבחנה בין עיקר לטפל נכון: הבחנה בין עיקר לטפל
3 לא נכון: אבטחה בכתב נכון: הבטחה בכתב
4 לא נכון: אהיה אצלהם נכון: אהיה אצלם
5 לא נכון: אוהב נורא את אימו נכון: אוהב מאוד את אימו
6 לא נכון: אווירון ריסוס נכון: מטוס ריסוס
7 לא נכון: אופניים אדומות נכון: אופניים אדומים
8 לא נכון: אותן המילים שלמדנו נכון: המילים שאותן למדנו
9 לא נכון: אזכרת המועד להגשה נכון: הזכרת המועד להגשה
10 לא נכון: אזל הזמן נכון: נגמר הזמן
11 לא נכון: אחד אחרי השני נכון: זה אחר זה
12 לא נכון: אחד את השני נכון: זה את זה
13 לא נכון: אחד לחודש מאי נכון: אחד בחודש מאי
14 לא נכון: אחדים מהם נכון: מקצתם
15 לא נכון: אחראי משמרת נכון: ממונה משמרת
16 לא נכון: איזה שכנים נכון: אילו שכנים
17 לא נכון: איזה תאריך? נכון: מה התאריך?
18 לא נכון: איזו שעה? נכון: מה השעה?
19 לא נכון: אין אוניברסיטה נכון: אין לימודים באוניברסיטה
20 לא נכון: אין כניסה ללא אישור נכון: הכניסה אסורה ללא אישור
21 לא נכון: איני יכול בלעדה נכון: איני יכול בלעדיה
22 לא נכון: איפה, אם כך? נכון: איפוא, אם כך?
23 לא נכון: איפוא העוגה? נכון: איפה העוגה?
24 לא נכון: איש בוגר אך נמרץ נכון: איש מבוגר אך נמרץ
25 לא נכון: אם אתה רוצה נכון: ברצונך
26 לא נכון: אמונה תפלה נכון: אמונה טפלה
27 לא נכון: אמצע העוגה נכון: מחצית העוגה
28 לא נכון: אנחה במחיר נכון: הנחה במחיר
29 לא נכון: אני אוהב אותכם נכון: אני אוהב אתכם
30 לא נכון: אני אצלהן נכון: אני אצלן
31 לא נכון: אני מזמין אותכן נכון: אני מזמין אתכן
32 לא נכון: אני מתאר לי נכון: אני מתאר לעצמי
33 לא נכון: אף פעם לא נכון: מעולם לא 
34 לא נכון: אפילו אם לא אצליח, היה כדאי לנסות נכון: אפילו לא אצליח, היה כדאי לנסות
35 לא נכון: אפרוח של ציפור נכון: גוזל של ציפור
36 לא נכון: אפשר לקחת סוכריה? נכון: מותר לקחת סוכריה?
37 לא נכון: אקדמי עם תעודה נכון: אקדמאי עם תעודה
38 לא נכון: אשה אלמנה נכון: אלמנה
39 לא נכון: אשלה את המשקיעים נכון: השלה את המשקיעים
40 לא נכון: אשלם לאחר המעשה נכון: אשלם למפרע
41 לא נכון: אשלם לך לפני המעשה נכון: אשלם לך מראש
42 לא נכון: אתה אחד יחידי ומיוחד נכון: אתה אחד יחיד ומיוחד
43 לא נכון: אתה עשוי להגיע כעת נכון: אתה יכול להגיע כעת
44 לא נכון: באופן פשוט נכון: פשוט
45 לא נכון: באופן פתאומי נכון: בפתאומיות
46 לא נכון: באם אבוא נכון: אם אבוא
47 לא נכון: בגלל שירד גשם בוטלה הנסיעה נכון: בגלל הגשם בוטלה הנסיעה
48 לא נכון: בדרכו חזרה נכון: בשובו
49 לא נכון: בהיר יותר מדף לבן נכון: בהיר מדף לבן
50 לא נכון: בהקשר לענין זה נכון: בענין זה
51 לא נכון: בוא להנה נכון: בוא הנה
52 לא נכון: בטח שאגיע נכון: בוודאי שאגיע
53 לא נכון: בטיחות בגבול נכון: ביטחון בגבול
54 לא נכון: ביטחון בעבודה בגובה נכון: בטיחות בעבודה בגובה
55 לא נכון: בין קודש לחול נכון: בין קודש לבין חול
56 לא נכון: בית ספר עממי נכון: בית ספר יסודי
57 לא נכון: בכדי להגיע נכון: כדי להגיע
58 לא נכון: בליל אמש נכון: אמש
59 לא נכון: במידה ונחליט נכון: אם נחליט
60 לא נכון: במידה שתעשה נכון: אם תעשה
61 לא נכון: במילא הוא לעולם לא יסיים את התואר נכון: ממילא הוא לעולם לא יסיים את התואר
62 לא נכון: במקרה ונגיע נכון: במקרה שנגיע
63 לא נכון: במקרה ותישמע אזעקה נכון: במקרה שתישמע אזעקה
64 לא נכון: בן ברית תומך נכון: בעל ברית תומך
65 לא נכון: בעוד שחיכיתי נכון: בזמן שחיכיתי
66 לא נכון: בעל אופי חלש נכון: חלש אופי
67 לא נכון: בעל חי נכון: בעל חיים
68 לא נכון: בעתיד הקרוב נכון: בקרוב
69 לא נכון: בקשר לפנייתך נכון: בעניין פנייתך
70 לא נכון: ברי מצווה נכון: בני מצווה
71 לא נכון: ברכת מים נכון: בריכת מים
72 לא נכון: ברקס נכון: דוושת הבלם
73 לא נכון: גהינום נכון: גיהנום
74 לא נכון: גוזל של תרנגולת נכון: אפרוח של תרנגולת
75 לא נכון: גזירה משמיים נכון: גזרה משמיים
76 לא נכון: גזעי נגד מיעוטים נכון: גזעני נגד מיטועים
77 לא נכון: גיבור אל אנושי נכון: גיבור על אנושי
78 לא נכון: גילה התנגדות נכון: התנגד
79 לא נכון: גרב שחורה נכון: גרב שחור
80 לא נכון: גרביים יפות נכון: גרביים יפים
81 לא נכון: דביקות במשימה נכון: דבקות במשימה
82 לא נכון: דוגמות נכון: דוגמאות
83 לא נכון: דופק בדלת נכון: דופק על הדלת 
84 לא נכון: דר' ליבוביץ' נכון: ד"ר ליבוביץ'
85 לא נכון: האדם נדון למאסר עולם נכון: האדם נידון למאסר עולם
86 לא נכון: האוכל טפל נכון: האוכל תפל
87 לא נכון: האנושיות על פני כדור הארץ נכון: האנושות על פני כדור הארץ
88 לא נכון: האצן התאמן במשך שנתיים נכון: האצן התאמן שנתיים
89 לא נכון: הבא לי מד-חום, מיכל קודחת נכון: הבא לי מדחום, מיכל קודחת
90 לא נכון: הבחנה רפואית נכון: אבחנה רפואית
91 לא נכון: הבטחת מידע נכון: אבטחת מידע
92 לא נכון: הבעיה חוזרת בדחיפות נכון: הבעיה חוזרת בתכיפות
93 לא נכון: ההובי שלי הוא לשחק כדורסל נכון: התחביב שלי הוא לשחק כדורסל
94 לא נכון: הוא זה שהחליט נכון: הוא שהחליט
95 לא נכון: הוא לווה ממני ספר נכון: הוא שאל ממני ספר
96 לא נכון: הוא רוצה ליסוע מכאן נכון: הוא רוצה לנסוע מכאן
97 לא נכון: הואיל שהחלטת נכון: הואיל והחלטת
98 לא נכון: הוארך מעצרו של האשם נכון: הוארך מעצרו של החשוד
99 לא נכון: הודה בעד העזרה נכון: הודה על העזרה
100 לא נכון: הוישר התקלקל נכון: המגב התקלקל
101 לא נכון: הותיר את הקשר נכון: התיר את הקשר
102 לא נכון: הזמנתי טקסי נכון: הזמנתי מונית
103 לא נכון: החודש החולף נכון: החודש שחלף
104 לא נכון: החופש הגדול נכון: החופשה הגדולה
105 לא נכון: החל מהראשון וכלה באחרון נכון: החל בראשון וכלה באחרון
106 לא נכון: החלטת האום נכון: החלטת האו"ם
107 לא נכון: החלק הארי נכון: חלק הארי
108 לא נכון: החמסה מגינה מעין הרעה נכון: החמסה מגינה מעין-הרע
109 לא נכון: החשוד נכלא לשנים רבות נכון: האשם נכלא לשנים רבות
110 לא נכון: החתולה מאד חמודה נכון: החתולה מאוד חמודה
111 לא נכון: הטיעון תפל נכון: הטיעון טפל
112 לא נכון: היה מרוצה, מלא קור רוח נכון: היה מרוצה, מלא קורת רוח
113 לא נכון: הייתי היחיד שהגיע נכון: הייתי היחידי שהגיע
114 לא נכון: הייתי עם עצמי נכון: הייתי לבדי
115 לא נכון: הילד כשכש על הדף נכון: הילד קשקש על הדף
116 לא נכון: הילד עשוי להיפגע נכון: הילד עלול להיפגע
117 לא נכון: הירח מסתובב סביב כדור הארץ נכון: הירח סובב סביב כדור הארץ
118 לא נכון: הכי יפה נכון: היפה ביותר
119 לא נכון: הכיר את כשלונו נכון: הכיר בכשלונו
120 לא נכון: הכיר בפני האיש נכון: הכיר את פני האיש
121 לא נכון: הכלב קשקש בזנב נכון: הכלב כשכש בזנב
122 לא נכון: הכנתי סנדוויץ' טונה נכון: הכנתי כריך טונה
123 לא נכון: הכרטיסים להופעה נגמרו נכון: הכרטיסים להופעה אזלו
124 לא נכון: הלוואי ולא היינו מכירים נכון: הלוואי שלא היינו מכירים
125 לא נכון: הלוחמים נפלו חלל נכון: הלוחמים נפלו חללים
126 לא נכון: המבצע הוכתר כהצלחה נכון: המבצע הוכתר בהצלחה
127 לא נכון: המדובר ברוצח שנמלט? נכון: מדובר ברוצח שנמלט?
128 לא נכון: המועמד היה כנה נכון: המועמד היה כן
129 לא נכון: המורה עיקש, אינו מוכן לשנות דעתו נכון: המורה עקשן, אינו מוכן לשנות דעתו
130 לא נכון: המזרון נוח מאוד נכון: המזרן נוח מאוד
131 לא נכון: המטוס הפגיז נכון: המטוס הפציץ
132 לא נכון: המרצה קורא והתלמידים כותבים נכון: המרצה מקריא והתלמידים כותבים
133 לא נכון: המשחק הסתיים בתיק"ו נכון: המשחק הסתיים בתיקו
134 לא נכון: הנושא נידון בועדה נכון: הנושא נדון בועדה
135 לא נכון: הנחת רווחה נכון: אנחת רווחה
136 לא נכון: הניא לפעולה אקטיבית נכון: הניע לפעולה אקטיבית
137 לא נכון: הניע אותו ממעשיו נכון: הניא אותו ממעשיו
138 לא נכון: הסביבון סובב על צירו נכון: הסביבון מסתובב על צירו
139 לא נכון: הסופר מקריא שירה בקול נכון: הסופר קורא שירה בקול
140 לא נכון: הסכין חדה נכון: הסכין חד
141 לא נכון: הסכם בדעות המנהיגים נכון: הסכמה בדעות המנהיגים
142 לא נכון: הספורטאי עלול לנצח בתחרות נכון: הספורטאי עשוי לנצח בתחרות
143 לא נכון: הספקה של מוצרים נכון: אספקה של מוצרים
144 לא נכון: העלים נפלו מהעץ נכון: העלים נשרו
145 לא נכון: העתק ספרו האחרון נכון: עותק ספרו האחרון
146 לא נכון: הפארק הזה ענקי! נכון: הפארק הזה ענק!
147 לא נכון: הפליה בין אדם לאדם נכון: אפלייה בין אדם לאדם
148 לא נכון: הפליה בעד נכון: הפליה לטובה
149 לא נכון: הפליה נגד נכון: הפליה לרעה
150 לא נכון: הפסיק מקל על הקריאה נכון: הפסיק מקל את הקריאה
151 לא נכון: הצבעי סיים לסייד נכון: הצבע סיים לסייד
152 לא נכון: הצלחתי הודות למורה נכון: הצלחתי בזכות המורה
153 לא נכון: הקדים את פניו נכון: קידם את פניו
154 לא נכון: הראשון בחודש נכון: אחד בחודש
155 לא נכון: הרוב חושבים לוותר נכון: הרוב חושב לוותר
156 לא נכון: הרים תרומה לארגון נכון: תרם לארגון
157 לא נכון: השליה של קוסמים נכון: אשליה של קוסמים
158 לא נכון: השליש את נכסיו נכון: שילש את נכסיו
159 לא נכון: השעה 12 בלילה נכון: חצות
160 לא נכון: התאיידות המים נכון: התאדות המים
161 לא נכון: התותח הפציץ נכון: התותח הפגיז
162 לא נכון: התחלק על הרצפה נכון: החליק על הרצפה
163 לא נכון: התיר אותה לבד נכון: הותיר אותה לבד
164 לא נכון: התלמיד היה כנה נכון: התלמיד היה כן
165 לא נכון: התקלח באמבטיה נכון: התקלח באמבט
166 לא נכון: זאת אומרת נכון: כלומר
167 לא נכון: זה קרה קודם שהגעתי נכון: זה קרה לפני שהגעתי
168 לא נכון: זכרונו לברכה נכון: זכרו לברכה
169 לא נכון: חברת הובלה נכון: חברת תובלה
170 לא נכון: חופשה מהשבי נכון: חופשי מהשבי
171 לא נכון: חוץ ממני איש לא הגיע נכון: איש לא הגיע מלבדי
172 לא נכון: חזור שנית נכון: חזור
173 לא נכון: חייב בדין נכון: אשם בדין
174 לא נכון: חייל ורעדה נכון: חיל ורעדה
175 לא נכון: חיל קרבי נכון: חייל קרבי
176 לא נכון: חינם אין כסף נכון: חינם
177 לא נכון: חמות זעם נכון: חמת זעם
178 לא נכון: חמש מינוס שתיים נכון: חמש פחות שתיים
179 לא נכון: חרט על דגלו נכון: חרת על דגלו
180 לא נכון: חתימת הסכמת שלום נכון: חתימת הסכם שלום
181 לא נכון: טבח על אנושי נכון: טבח אל אנושי
182 לא נכון: טקס הזכרה נכון: טקס אזכרה
183 לא נכון: יגאל לקח חלק בכנס נכון: יגאל השתתף בכנס
184 לא נכון: יום השנה היה ממזמן נכון: יום השנה היה מזמן
185 לא נכון: יורם שאל ממני כסף נכון: יורם לווה ממני כסף
186 לא נכון: יושב הראש נכון: יושב ראש
187 לא נכון: יושן במיטה נכון: ישן במיטה
188 לא נכון: ייצור מפחיד נכון: יצור מפחיד
189 לא נכון: ייתכן ואצטרף ללכת לרופא נכון: ייתכן שאצטרף ללכת לרופא
190 לא נכון: ייתכן והגזמתי נכון: ייתכן שהגזמתי
191 לא נכון: יצור על סרט-נע נכון: ייצור על סרט-נע
192 לא נכון: ירד למטה נכון: ירד
193 לא נכון: יש להשתמש במוחק בבחינה נכון: יש להשתמש במחק בבחינה
194 לא נכון: יש ערכים רבים במלון נכון: יש ערכים רבים במילון
195 לא נכון: כיתה טי"ת נכון: כיתה ט'
196 לא נכון: כמו שלימדת אותי נכון: כפי שלימדת אותי
197 לא נכון: כמובן שנגיע נכון: כמובן, נגיע
198 לא נכון: כמעט ולא מאזינים היום למוסיקה נכון: כמעט שלא מאזינים היום למוסיקה
199 לא נכון: כנסו לרכבים וסעו אחרי נכון: כנסו למכוניות וסעו אחרי
200 לא נכון: כפתור החשמל נכון: מתג
201 לא נכון: לא אשלם בעבור זה! נכון: לא אשלם עבור זה!
202 לא נכון: לא יאומן נכון: לא יאמן
203 לא נכון: לא סתם נכון: לא בכדי
204 לא נכון: לאחרונה חליתי בשפעת נכון: באחרונה חליתי בשפעת
205 לא נכון: לאיפה אתה הולך? נכון: לאן אתה הולך?
206 לא נכון: לאף יום אחד נכון: אף ליום אחד
207 לא נכון: לבוש עם חולצה לבנה נכון: לבוש בחולצה לבנה
208 לא נכון: לוטה בערפל נכון: לוט בערפל
209 לא נכון: ליל שישי נכון: ליל שבת
210 לא נכון: לכשעצמו, הוא אדם חביב נכון: כשלעצמו, הוא אדם חביב
211 לא נכון: לפתע פתאום נכון: פתאום
212 לא נכון: לקח בחזרה את דבריו נכון: חזר בו מדבריו
213 לא נכון: לרגל חופשה נכון: בגלל חופשה
214 לא נכון: לתכלית העניין, מיכאל צדק נכון: לצורך העניין, מיכאל צדק
215 לא נכון: מאחר והוא איחר, הכרטיסים אזלו נכון: מאחר שהוא איחר, הכרטיסים אזלו
216 לא נכון: מאין אתה יודע שהטיסה התעכבה? נכון: מאיפה אתה יודע שהטיסה התעכבה?
217 לא נכון: מאיפה אתה? נכון: מאין אתה?
218 לא נכון: מאמר אקדמאי נכון: מאמר אקדמי
219 לא נכון: מאף חבר אחד נכון: אף מחבר אחד
220 לא נכון: מבלי לומר מילה נכון: בלי לומר מילה
221 לא נכון: מדע דמיוני נכון: מדע בדיוני
222 לא נכון: מומחה בשטח החקלאות נכון: מומחה בחקלאות
223 לא נכון: מותר לחצות את הכביש כשאין מכוניות נכון: אפשר לחצות את הכביש כשאין מכוניות
224 לא נכון: מזה יומיים שאני מוטרד נכון: זה יומיים שאני מוטרד
225 לא נכון: מזה שבועיים איחור נכון: זה כשבועיים איחור
226 לא נכון: מזויין נכון: חמוש
227 לא נכון: מחא נגד הממשלה נכון: מחה נגד הממשלה
228 לא נכון: מחה כפיים בסוף ההצגה נכון: מחא כפיים בסוף ההצגה
229 לא נכון: מטבע גדולה נכון: מטבע גדול
230 לא נכון: מטה נוחה לשינה נכון: מיטה נוחה לשינה
231 לא נכון: מטוס נוסעים נכון: אווירון
232 לא נכון: מידי יום נסעתי למשרד נכון: מדי יום נסעתי למשרד
233 לא נכון: מיחלף השלום נכון: מחלף השלום
234 לא נכון: מיטת קומותיים נכון: מיטת קומתיים
235 לא נכון: מינוי לעיתון יומי נכון: מנוי לעיתון יומי
236 לא נכון: מישהוא קורא לי שם למעלה נכון: מישהו קורא לי שם למעלה
237 לא נכון: מישהיא שכחה את הארנק נכון: מישהי שכחה את הארנק
238 לא נכון: מכנסיים קצרות נכון: מכנסיים קצרים
239 לא נכון: ממונה למעשיו נכון: אחראי למעשיו
240 לא נכון: מנגן על גיטרה נכון: מנגן בגיטרה
241 לא נכון: מנוי למשרה בכירה נכון: מינוי למשרה בכירה
242 לא נכון: מספר ברירות נכון: מספר אפשרויות
243 לא נכון: מסר תכוף נכון: מסר בהול
244 לא נכון: מקום מגורו בתל-אביב נכון: מקום מגוריו בתל-אביב
245 לא נכון: מת בקרב נכון: נפל בקרב
246 לא נכון: מת בשינה נכון: נפטר בשינה
247 לא נכון: מתבסס בדמו נכון: מתבוסס בדמו
248 לא נכון: מתברר שהוא צדק נכון: מסתבר שהוא צדק
249 לא נכון: מתי שנולדת נכון: כאשר נולדת
250 לא נכון: מתי שתגיע נכון: כאשר תגיע
251 לא נכון: מתנדבים אנושים נכון: מתנדבים אנושיים
252 לא נכון: נגמר מהמלאי נכון: אזל מהמלאי
253 לא נכון: נוכח בכנס השנתי נכון: נכח בכנס השנתי
254 לא נכון: נחלק לחלקים נכון: התחלק לחלקים
255 לא נכון: נחשב כשחקן מצויין נכון: נחשב לשחקן מצויין
256 לא נכון: נחתנו בלילה שבין שבת לראשון נכון: נחתנו במוצאי שבת
257 לא נכון: נכח לדעת ששגה נכון: נוכח לדעת ששגה
258 לא נכון: נכנס לתמונה נכון: התערב
259 לא נכון: נמנה על חוג מכריו נכון: נמנה עם חוג מכריו
260 לא נכון: נניח ואחליט לקחת את העבודה נכון: נניח שאחליט לקחת את העבודה
261 לא נכון: נסיון מוצלח במעבדה נכון: ניסוי מוצלח במעבדה
262 לא נכון: נעל את הדלת בטריקה נכון: סדר את הדלת
263 לא נכון: נפגשנו ביחד בגינה נכון: נפגשנו בגינה
264 לא נכון: נפטר בתאונה נכון: מת בתאונה
265 לא נכון: נפל בקרב לחינם נכון: נפל בקרב לשווא
266 לא נכון: נפצע באופן קל נכון: נפצע קל
267 לא נכון: נקט בהליכים משפטיים נכון: נקט הליכים משפטיים
268 לא נכון: נראה באחרונה משוטט נכון: נראה לאחרונה משוטט
269 לא נכון: נשיא פרס נכון: נשיא אירן
270 לא נכון: נשף עשן לריאותיו בשריפה נכון: שאף עדן לראיתיו בשריפה
271 לא נכון: סגר את הדלת במפתח נכון: נעל את הדלת
272 לא נכון: סופשבוע רגוע נכון: סוף שבוע רגוע
273 לא נכון: סינור לתינוקות נכון: סינר לתינוקות
274 לא נכון: סנדלר זה הוא אמן גדול נכון: סנדלר זה הוא אומן גדול
275 לא נכון: עד חדשה נכון: עט חדש
276 לא נכון: עולה רוסי נכון: עולה יליד רוסיה
277 לא נכון: עומד במחצית המגרש נכון: עומד באמצע המגרש
278 לא נכון: עונה למיסרון נכון: עונה על מיסרון 
279 לא נכון: עושה חייל נכון: עושה חיל (מצליח)
280 לא נכון: עותק למקור נכון: העתק למקור
281 לא נכון: עט אדומה נכון: עט אדום
282 לא נכון: על אף שחששנו - הגענו. נכון: אף שחששנו - הגענו.
283 לא נכון: עמוד שלושה נכון: עמוד שלוש
284 לא נכון: ערך ביקור נכון: ביקר
285 לא נכון: עשוי להרע נכון: עלול להרע
286 לא נכון: עשיתי חיים נכון: נהניתי
287 לא נכון: פח זבל נכון: פח אשפה
288 לא נכון: פי עשר נכון: פי עשרה
289 לא נכון: פי שלוש נכון: פי שלושה
290 לא נכון: פי שתיים נכון: פי שניים
291 לא נכון: פנו אליו בדרישה נכון: דרשו ממנו
292 לא נכון: פעל כנגד מצפונו נכון: פעל נגד מצפונו
293 לא נכון: פעם אחת נכון: פעם
294 לא נכון: צוטט מעבר לדלת נכון: צותת מעבר לדלת
295 לא נכון: צומת גדולה נכון: צומת גדול
296 לא נכון: ציתת מדבריו נכון: ציטט מדבריו
297 לא נכון: צלצלתי למשטרה נכון: טלפנתי למשטרה
298 לא נכון: קוראים לו נכון: שמו
299 לא נכון: קיבלתי הודעה נכון: הודיעו לי
300 לא נכון: קיבלתי רשות נכון: הרשו לי
301 לא נכון: קידם תרופה למכה נכון: הקדים תרופה למכה
302 לא נכון: קלע בדיוק במרכז המטרה נכון: פגע בדיוק במרכז המטרה
303 לא נכון: רב הסרן נכון: הרב סרן
304 לא נכון: רואה בכך כמטרה מרכזית נכון: רואה בכך מטרה מרכזית
305 לא נכון: רוב רובו נכון: רובו
306 לא נכון: רעל של נחש נכון: ארס של נחש
307 לא נכון: רק המעיז מנצח נכון: רק המעז מנצח
308 לא נכון: שאל כסף נכון: לווה כסף 
309 לא נכון: שוב פעם נכון: עוד פעם
310 לא נכון: שוב פעם נכון: שוב
311 לא נכון: שיחקנו ביחד נכון: שיחקנו יחד
312 לא נכון: שלט בעצמו והפגין קורת רוח נכון: שלט בעצמו והפגין קור רוח
313 לא נכון: שני פעמים נכון: פעמיים
314 לא נכון: שני שליש נכון: שני שלישים
315 לא נכון: שנת 1,000 אחרי הספירה נכון: שנת 1,000 לספירה
316 לא נכון: שקט בלעדו נכון: שקט בלעדיו
317 לא נכון: שר הפנים ובת זוגתו נכון: שר הפנים ובת זוגו
318 לא נכון: שתיים פלוס שלוש נכון: שתיים ועוד שלוש
319 לא נכון: תופעה נדירה, מתרחשת כל דקה נכון: תופעה תדירה, מתרחשת כל דקה
320 לא נכון: תופעה תדירה, מתרחשת לעיתים רחוקות נכון: תופעה נדירה, מתרחשת לעיתים רחוקות
321 לא נכון: תעודת זיהוי נכון: תעודת זהות
322 לא נכון: תשיעי באב נכון: תשעה באב